Home              About              Culture             News              Service           Programme            Play

龙亭大殿

发表时间:2022-08-04 17:16


龙亭大殿是一处体量庞大的高台殿式建筑,它的墩台为明代周王府花园中的煤山包砌而成。它根据乾南坤北之方位,以子午线为中轴,坐北朝南,以金木水火与中央土相匹配,五行俱全,可聚四方之气迎四方之神。 大殿的整体高26.7米,殿基13米,贯通上下的便是青石雕刻的蟠龙御道,左右各为72级台阶。大殿面阔九间,进深五间,象征着皇帝九五之尊的地位。重檐歇山式建筑,黄琉璃瓦覆顶,殿外飞檐高翘,柱间用雕花雀替,屋脊上有龙吻走兽,檐角有狮、吼、马、羊、鱼琉璃瓦件。突兀的台基把宫殿高高托起,犹如天上宫阙,蔚为壮观。

分享到: